สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

 

             ที่อยู่             สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
             ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
                                ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
                                (ดาวน์โหลดแผนที่ คลิกที่นี่) ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
             โทร./FAX       0-5641-1010
             E-mail          chainart@excise.go.th

             Line             สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

                 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท

             ที่อยู่             สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท
             ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
                                ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
                                (ดาวน์โหลดแผนที่ คลิกที่นี่) ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
              โทร./FAX      0-5641-4959
              E-mail         e71105@excis.go.th
              facebook     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา

              ที่อยู่           สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา
            ที่ว่าการอำเภอหันคา
                               อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
                               (ดาวน์โหลดแผนที่ คลิกที่นี่) ที่ว่าการอำเภอหันคา
              โทร./FAX     0-5645-2274
              E-mail        e71110@excise.go.th
              facebook    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา

 

  •  แผนที่ สำนักงาน-1.jpg