สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

พื้นที่รับผิดชอบ

 

แผนที่จังหวัดชัยนาท

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

 

1Region1Chainat.jpg

สาขาเมืองชัยนาท

  • อำเภอเมืองชัยนาท
  • อำเภอมโนรมย์
  • อำเภอสรรพยา

สาขาหันคา

  • อำเภอหันคา
  • อำเภอสรรคบุรี
  • อำเภอวัดสิงห์
  • อำเภอหนองมะโมง
  • อำเภอเนินขาม