สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

     สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท                                               ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

Rg1-footer.jpg
 ch_pic_mg_05.jpg

นางสาวกัญระพีร์    ศรีติพันธ์                                  พ.ศ. 2564 - จนถึงปัจจุบัน

 

Rg1-footer.jpg
 รูปท่านส ศุภนิตย์.jpg

นายศุภนิตย์    เศวตวัฒนา                                       พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564

 รูปท่าน ส.jpg

 

 

นายละนอง    แก้วศรีช่วง                                          พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562


 

 

 ch_pic_mg_02.jpg 

 

 

 

                                          

นางพรสวรรค์    พลยมมา                                         พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560

 

 

 

 ch_pic_mg_01.jpg

 


นางลัดดา    ไอศูรย์พิศาลศิริ                                     พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554