สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเสริมสร้างวัฒนธรรม

รวมพลังแห่งความจงรักภักดี

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดี ปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายน้ำปานะและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

CNoit01.jpg      CNoit02.jpg

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร"

     เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร" ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท  จังหวัดระยอง

CN2008651.jpgCN2008652.jpg

CN2008653.jpgCN2008654.jpg

 

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

   เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

cn09126401.jpgcn09126402.jpg