ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
CN28076514.jpg
พิธีเปิดต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท (บึงสำเภา) 
มนทกานติ์  พลายยิ้ม : ผู้บันทึกข้อมูล 

CN280765.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
มนทกานติ์  พลายยิ้ม : ผู้บันทึกข้อมูล 

CN21072565.jpg
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8
มนทกานติ์  พลายยิ้ม : ผู้บันทึกข้อมูล 

CN266651.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
มนทกานติ์ พลายยิ้ม : ผู้บันทึกข้อมูล