นายพานิช หมู่ศิริ สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ สำนักงานคลังเขต 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 07:30 น. นายพานิช  หมู่ศิริ สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ สำนักงานคลังเขต 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา มีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนความรู้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 


  • ผู้ว่า1.jpg
  • ส2.jpg
  • รวม4.jpgรวม5.jpg
  •