พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 

สรรพสามิตเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราแห่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราแห่งใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในพิธีฯ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมเจิมเปิดป้ายอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้  ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา เลขที่ 65 ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

  • 2.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg