การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน

การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนของศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่


  • สำรวจความพึงพอใจ_page-0019.jpg
  • ลงเว็บสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก66.jpg