พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรานายพานิช หมู่ศิริ สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย               


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • ปก2.jpg