การประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

นายพานิช หมู่ศิริ  สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาของกรมสรรพสามิตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา โดยกรมสรรพสามิตได้กำหนดแนวทางการใช้มาตรการทางวินัยโดยเคร่งครัด กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

 


  • 2.jpg
  • 3.jpg
  •