ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  
ประกาศขายทอดตลาด.pptx
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา : ผู้บันทึกข้อมูล 

66.JPG
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลัง และบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบบ้าน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

123.JPG
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง
และบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5 แบบบ้าน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

55.JPG
ราคากลางและร่างขอบเขตงาน TOR โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง และบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5 แบบบ้าน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล