ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกวดราคา
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง และบ้านพักสรรพสามิตฉะเชิงเทรา (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส่วนอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล