ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ลงเวบ1.jpg
การมอบนโยบายมุ่งเน้นที่บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมภิบาล
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ส2.jpg
นายพานิช หมู่ศิริ สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ สำนักงานคลังเขต 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ตรวจสอบแสตมป์1.jpg
Application ตรวจสอบแสตมป์
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ต่อใบอนุญาตหน้า1.jpg
การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก66.jpg
การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก.jpg
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

รวม1.jpg
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ  91 ปี 
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

3.jpg
การประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

2.jpg
ทำลายของกลางยาสูบ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ท่าน ส ถือป้าย.png
บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

รวม1.jpg
กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค กระบือ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

พวงมาลา 65.jpg
พิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปกcrm.jpg
การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ลงนามถวายพระพร.jpg
ขอเชิญร่วมลงนามพระถวายพระพร
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

245311.jpg
ถวายเพลพระภิกษุ เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาพหมู่.jpg
“การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา”
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สนง.ใหม่.jpg
ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานฯ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ทำลายของกลาง65(ปก).jpg
ทำลายของกลางคดีที่สิ้นสุดแล้ว
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประชาสัมพันธ์โอทอป(ลงเว็บ).jpg
ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP (กาแฟ นายหลา อร่อยเข้ม เต็มตื่น)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา : ผู้บันทึกข้อมูล