เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

สพานิช หมู่ศิริ.jpg

 สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

 นายพานิช  หมู่ศิริ

 

 

 

 

 

 

      

พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน

 

 

  

รูป ส.พยุง.jpgนายพยุง  บุญสมสุวรรณ

ต.ค. 2562 - ต.ค. 2564

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

นางสาวปัทมา  ศรีสุข

 

มิ.ย. 2559 - ต.ค.2562
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์

 ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554

Rg1-footer.jpg