เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

ที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 65  ถนนสุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร.0 3851 1149 หรือ 0 3881 4515 

E-mail : chachoengsao@excise.go.th

facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่