ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


  • 2971.jpg2972.jpg2973.jpg2974.jpg2975.jpg2976.jpg