ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

 

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก รายละเอียด...

 


ภาพนิ่ง1.JPG