กิจกรรมสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีในองค์กร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย ดำเนินโครงการให้ความรู้แก่ผู้ขออนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ "อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" เพื่อให้ผู้ปรกอบการกิจการร้านขายของชำ และร้านจำหน่ายอาหาร ในชุมชนเขตเทศบาลตะโกตะพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง


  • csr01.jpg
  • csr02.jpg
  • csr03.jpg
  • csr04.jpg