ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์

ผู้รับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เพียงสแกน QR CODE และสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  click0.gif


  • 106985513.jpg
  • 107826192.jpg
  • 107800317.jpg
  • 106925943.jpg