ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ เรื่องขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ เรื่องขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รายละเอียด...


ประกาศขายทอดตลาด.JPG