ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ รายละเอียด... https://www.ocsc.go.th/ethics/event 


ลงนาม.JPG