ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าจ้าง 15,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...งานนำเสนอ1.jpg