สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน เมษายน 2560

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน เมษายน 2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หมู่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


  • a1.jpg
  • a2.jpg
  • a3.jpg
  • a4.jpg
  • a5.jpg
  • a6.jpg
  • a7.jpg
  • a8.jpg
  • a9.jpg
  • a10.jpg