สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน มีนาคม 2560

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน มีนาคม 2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านโคกสนวน หมู่ 1 ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์


 • a0.jpeg
 • a14.jpeg
 • a15.jpeg
 • a13.jpeg
 • a1.jpeg
 • a2.jpeg
 • a3.jpeg
 • a4.jpeg
 • a5.jpeg
 • a6.jpeg
 • a7.jpeg
 • a8.jpeg
 • a9.jpeg
 • a10.jpeg
 • a11.jpeg
 • a12.jpeg
 • a16.jpeg