รายงานผลการจัดเก็บรายได้ click0.gif

 

    
 

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

             
 

ปีงบประมาณ: 2558| 2559 | 

ปีงบประมาณ 2559

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ตุลาคม 2558

เมษายน 2559

พฤศจิกายน 2558

พฤษภาคม 2559

ธันวาคม 2558

มิถุนายน 2559

มกราคม 2559

กรกฎาคม 2559

กุุมภาพันธ์ 2559

สิงหาคม 2559

มีนาคม 2559

กันยายน 2559

 
ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ตุลาคม 2557

เมษายน 2558

พฤศจิกายน 2557

พฤษภาคม 2558

ธันวาคม 2557

มิถุนายน 2558

มกราคม 2558

กรกฎาคม 2558

กุุมภาพันธ์ 2558

สิงหาคม 2558

มีนาคม 2558

กันยายน 2558

กลับด้านบน


 

ปีงบประมาณ 2557

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ตุลาคม 2556

เมษายน 2557

พฤศจิกายน 2556

พฤษภาคม 2557

ธันวาคม 2556

มิถุนายน 2557

มกราคม 2557

กรกฎาคม 2557

กุุมภาพันธ์ 2557

สิงหาคม 2557

มีนาคม 2557

กันยายน 2557

กลับด้านบน

ปีงบประมาณ 2556

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ตุลาคม 2555

เมษายน 2556

พฤศจิกายน 2555

พฤษภาคม 2556

ธันวาคม 2555

มิถุนายน 2556

มกราคม 2556

กรกฎาคม 2556

กุุมภาพันธ์ 2556

สิงหาคม 2556

มีนาคม 2556

กันยายน 2556

กลับด้านบน

 

 

 

 


 

 

 

 

กลับด้านบน