รายงานผลการปราบปราม click0.gif

    

ผลการปราบปราม
   ปีงบประมาณ :
2558 | 2559

ปีงบประมาณ 2559

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรรัมย์

ตุลาคม 2558เมษายน 2559
พฤศจิกายน 2558พฤษภาคม 2559
ธันวาคม 2558มิถุนายน 2559
มกราคม 2559กรกฎาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559สิงหาคม 2559
มีนาคม 2559กันยายน 2559

 

 

กลับด้านบน

 

ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรรัมย์

ตุลาคม 2557เมษายน 2558
พฤศจิกายน 2557พฤษภาคม 2558
ธันวาคม 2557มิถุนายน 2558
มกราคม 2558กรกฎาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558สิงหาคม 2558
มีนาคม 2558กันยายน 2558

 

 

กลับด้านบน

  
 

 

 

             
 

ปีงบประมาณ 2557

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรรัมย์

ตุลาคม 2556เมษายน 2557
พฤศจิกายน 2556พฤษภาคม 2557
ธันวาคม 2556มิถุนายน 2557
มกราคม 2557กรกฎาคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557สิงหาคม 2557
มีนาคม 2557กันยายน 2557

 

 

กลับด้านบน

  

ปีงบประมาณ 2556

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรรัมย์

ตุลาคม 2555

เมษายน 2556

พฤศจิกายน 2555

พฤษภาคม 2556

ธันวาคม 2555

มิถุนายน 2556

มกราคม 2556

กรกฎาคม 2556

กุมภาพันธ์ 2556

สิงหาคม 2556

มีนาคม 2556

กันยายน 2556

 

 

กลับด้านบน