ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต รายละเอียด...

ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต รายละเอียด...

ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก รายละเอียด...

ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด...

ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล