ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
1568950815913.jpg
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศขายทอดตลาด.JPG
ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ เรื่องขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขายของกลาง.JPG
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ลงนาม.JPG
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุ : ผู้บันทึกข้อมูล