เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ https://www.facebook.com/ExciseBRM/ click0.gif

office.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-611076 โทรศัพท์ 044-601109
ตั้งอยู่เลขที่ 72/1  ถนนจิระ  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
E-mail : buriram@excise.go.th 
Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ https://www.facebook.com/ExciseBRM/ click0.gif

 map.jpg

คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่