เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน
  

สำนักงาน1.jpg
หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีบุรีรัมย์ | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฏหมาย | โรงงานสุราฯ
 

 21.png

25.png

27.png

 28.png

กลับด้านบน