อ่านรายละเอียด
        ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการ.jpg
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ธุรการ 67.jpg
ฝ่ายอำนวยการ/งานพัสดุ : ผู้บันทึกข้อมูล