คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการขายสินค้า ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ได้ดำเนินการจัดหาตลาด และส่งเสริมการขายสินค้าที่ได้รับคัดเลือก สินค้าประเภทน้ำผึ้ง ตราองอาจฟาร์ม ณ บริเวณมุกหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการส่งเสริมสินค้าชุมชน จังหวัดบึงกาฬ


  • S__5013578.jpg
  • S__5013582.jpg
  • S__5013581.jpg
  • S__5013580.jpg