คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ได้คัดเลือกสินค้าประเภทน้ำผึ้ง

- คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ได้พิจารณาคัดเลือกสินค้าเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัด (OTOP) คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.) พิจารณาแล้วได้คัดเลือกสินค้าประเภทน้ำผึ้ง ตราองอาจฟาร์ม 

- ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติ เลี้ยงจากผึ้งธรรมชาติจากเกษรดอกไม้ป่า และมีสรรพคุณทางยา ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ได้ดำเนินการส่งเสริมการขายสินค้าที่ได้รับการสนับสนุน ณ จุดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ โดยสามารถจัดซื้อและสนับสนุนได้ที่

1. จุดประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

2. สถานที่ผลิตสินค้า องอาจฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 280 หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทร. 085-1914546


  • 151503.jpg
  • S__5013591.jpg
  • S__5013589.jpg
  • S__5013590.jpg