กิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ นำโดยนายรังสรรค์ จินตศิริ สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ อำเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0054.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0052.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0043.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0041.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0032.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0029.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0025.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0019.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0015.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0013.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0007.jpg
 • กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_๑๙๐๓๐๖_0001.jpg