ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560

งบทดลองสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ