สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

S__37945353.jpg

กิจกรรมวันรำลึกพระบิดาแห่งกฏหมายไทย "วันรพี" ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนายอำนาจ สุนทรารชุน เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นายกาญจน์ชนก ชัยกัญหา นิติกร ร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระบิดาแห่งกฏหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงแก่วงการกฏหมาย และระบบศาลยุติธรรม โดยร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ 

36300.jpg

กิจกรรมอาสาพัฒนา บริเวณสวนสาธารณะหนองบึงกาฬ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสราวลี ศรีสงคราม เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองบึงกาฬ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อถวายพระราชกุศล และสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว 

S__23666692.jpg

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565 และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 71 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

82079.jpg

สภากาแฟ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.00 น. นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวบังอร บุญแปลง นักวิชาการสรรพสามิต เข้าร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณกลางจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

 

 

S__23027749.jpg

การจัดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

นายประสงค์ ศิริมณฑล สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ในประเด็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ประเภทยาเส้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชน ได้แก่ ผู้เพาะปลูกใบยา ผู้ค้าคนกลางและผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ในเขตพื้นที่นครพนมและหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมสรรพสามิต โดยมีนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

 

 

DSC_2743.JPG

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต (17 กุมภาพันธ์ 2565) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ได้ร่วมพิธีทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถวายผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยสังฆทาน และภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

LINE_ALBUM_ตรวจสอบภาษีร่วมกับภาค4_๒๒๐๖๒๗_20.jpg

บูรณาการทำงานด้านตรวจสอบภาษีผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการสถานบริการ ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ให้การต้อนรับนางสุบรรณ รัตนพุทธคุณ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะจาก สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมบูรณาการทำงานด้านตรวจสอบภาษีผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการสถานบริการ ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 4 ราย

Banner วันต่อต้านยาเสพติด-02.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ขอร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565  

ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 นี้ ขอเชิญชาวพี่น้องชาวไทย ร่วมสวมเสื้อสีขาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

"รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด"

S__21700648.jpg

โครงการ "ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2565"

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วย นายกาญจน์ชนก ชัยกัญหา นิติกร ร่วมประชุมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้หน่วยงานยุติธรรมในจังหวัดบึงกาฬ มีความเข้าใจถึงปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดบึงกาฬ ต่อไป ณ ห้องสิรินธาราม 2 โรงแรมเดอะวัน

 

S__21594154.jpg

ประชุม (Workshop) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องดื่มจังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวคิดในการพัฒนาและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในจังหวัดบึงกาฬ โดยการพัฒนาเครื่องดื่มให้เป็นของฝากที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการหลายภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของจังหวัดบึงกาฬประสบความสำเร็จ