ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
กิจกรรมCSRรร.ท่าไคร้_Trump.jpg
กิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ราคากลาง.jpg
ประกาศราคากลางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ : ผู้บันทึกข้อมูล 

sale_buengkan10_59.jpg
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thume_CSR_Buengkan.JPG
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังจัดกิจกรรม CSR
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
 : ผู้บันทึกข้อมูล