เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

     
Rg1-footer.jpg
prasong.jpg  

 นายประสงค์ ศิริมณฑล

22 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน
Rg1-footer.jpg
นิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต.jpg  

 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต

28 มกราคม 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2564
Rg1-footer.jpg
Rungsan.jpg  

 นายรังสรรค์  จินตศิริ

20 มีนาคม 2561 - 13 มกราคม 2563
Rg1-footer.jpg
Phiphat.jpg  

 นายพิพัฒน์ คำพูน

27 กุมภาพันธ์ 2558 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
Rg1-footer.jpg