สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

     
Rg1-footer.jpg
Komvit.jpg  

 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ

3 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน

     
Rg1-footer.jpg
Komvit.jpg  

 นายคมวิช สุขพจนี

9 พฤศจิกายน 2565 - 3 พฤศจิกายน 2566

 
Rg1-footer.jpg
prasong.jpg  

 นายประสงค์ ศิริมณฑล

22 มีนาคม 2564 - 8 พฤศจิกายน 2565

Rg1-footer.jpg
นิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต.jpg  

 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต

28 มกราคม 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2564

Rg1-footer.jpg

Rungsan.jpg

 

 นายรังสรรค์  จินตศิริ

20 มีนาคม 2561 - 13 มกราคม 2563

Rg1-footer.jpg

Phiphat.jpg

 

 นายพิพัฒน์ คำพูน

27 กุมภาพันธ์ 2558 - 12 กุมภาพันธ์ 2561

Rg1-footer.jpg