เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ได้แก่

                    1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

                    พื้นที่ในความรับผิดชอบได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า

                    ที่ตั้ง เลขที่ 367 หมู่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ

                     จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ : 0-4249-1060

 maps buengkan.jpg

   

                   2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา

                   พื้นที่ในความรับผิดชอบได้แก่ อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ และอำเภอบึงโขงหลง

                    ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเซกา ชั้น 2 อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  โทรศัพท์ : 0-4248-9612