สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S__356057199_0.jpg

งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2567 จังหวัดบึงกาฬ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2567 จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามแม็คโคร สาขาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนตลอดทั้งวัน 

S__355057681_0.jpg

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี

 

 

S__354975774_0.jpg

ส่งมอบรถจักรยานยนต์ของกลางซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ และคณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ของกลางซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว ให้กับวิทยาลัยเทคนิคเซกา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาวิชาช่างยนต์ โดยมีนางปภาภัทร แสงแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเซกา เป็นผู้รับมอบของกลางในครั้งนี้ 

E-Stamp.jpg

มารู้จัก E-Stamp นวัตกรรมใหม่จากกรมสรรพสามิต แสกนดูก็รู้เลย

มารู้จัก E-Stamp นวัตกรรมใหม่จากกรมสรรพสามิต แสกนดูก็รู้เลย สามารถคลิกดู VDO ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-rQa1QoJy0I หรือ คลิกที่นี่

S__354918404_0.jpg

พิธีรับ – ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีรับ – ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2567 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี  โดยพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ

 

 

S__354779174_0.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ วัดศรีโสภณธรรมทาน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี

S__354779158_0.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ณ วัดศรีโสภณธรรมทาน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี

 

 

S__354394131_0.jpg

งานรัฐพิธี “วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2567

วันพฤหับดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางนิศานาถ บุญสม ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2567 โดยมีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ มีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี

 

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว