สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

65914.jpg

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา

LINE_ALBUM_จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข__1.jpg

โครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดบึงกาฬ”

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นายทองหล่อ บังฆะฮาด เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้สินค้าในพิกัดกฎหมายสรรพสามิต วิธีการตรวจสอบ แสตมป์สุราและแสตมป์ยาสูบปลอมกับประชาชน โดยมีโดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน

 

 

S__41500711.jpg

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีและมีความสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ณ ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติให้โอวาทพบปะพูดคุยกับส่วนราชการ และองค์กรเอกชน พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ราชการต่าง ๆ ร่วมในงาน

ex 3.jpg

ยินดีต้อนรับ สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ยินดีต้อนรับ นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ด้วยความยินดียิ่ง

S__31121426.jpg

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิริไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี

 

 

S__30302219.jpg

ออกตรวจแนะนำสถานบริการไนท์คลับดิสโกเธค ในเขตพื้นที่ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ โดยฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมกับฝ่ายปราบปราม และสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา ออกตรวจแนะนำสถานบริการไนท์คลับดิสโกเธค ในเขตอำเภอพรเจริญ จำนวน 1 ราย คือ ร้าน 185 BAR ผลการตรวจสถานบริการตอบรับที่จะมาติดต่อจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสัปดาห์นี้

 

 

S__30097443.jpg

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วย นายทองหล่อ บังฆะฮาด สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอพระราชทานไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
🙏ขอบคุณภาพจาก : สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์


 

 

 

LINE_ALBUM_ไนต์คลับฯ_๒๒๑๑๐๗_16.jpg

ออกตรวจแนะนำสถานบริการไนท์คลับดิสโกเธค ในเขตพื้นที่ จ.บึงกาฬ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ โดยฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี บูรณาการร่วมกับฝ่ายปราบปราม ออกตรวจแนะนำสถานบริการไนท์คลับดิสโกเธคในเขตพื้นที่ จำนวน 3 ราย ได้แก่ ร้านเดอะคิงคอง ร้านเจแอนด์ดับบลิว อ.เมืองบึงกาฬ และร้านสถานีปากคาด อ.ปากคาด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.00 - 24.00 น. ผลการออกตรวจแนะนำ สถานบริการทั้ง 3 แห่ง ตอบรับที่จะเข้ามาติดต่อเพื่อจดทะเบียนสรรพสามิต

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว