สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งหยุด2.jpg

แจ้งหยุดราชการ เมษายน 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ขอแจ้งวันหยุดราชการ
วันที่ 12 เม.ย. 67 วันหยุดราชการ (กรณีพิเศษ)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 67 วันสงกรานต์
วันที่ 16 เม.ย. 67 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
เปิดทำการอีกครั้ง วันพุธที่ 17 เม.ย.67

S__351174751_0.jpg

งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ.2567 ครบรอบ 13 ปี จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางนิศานาถ บุญสม ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้างานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ.2567 ครบรอบ 13 ปี จังหวัดบึงกาฬ

LINE_ALBUM_จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข_๒๔๐๓๒๒_15.jpg

โครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มอบหมายให้นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ทั้งนี้ได้แนะนำให้ความรู้สินค้าในพิกัดกฎหมายสรรพสามิต วิธีการตรวจสอบแสตมป์สุรา และแสตมป์ยาสูบปลอมกับประชาชน โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี

S__350609543_0.jpg

“การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีธรสุทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในการบูรณาการการทำงานร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

LINE_ALBUM_กิจกรรมร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ_๒๔๐๓๑๙_9.jpg

พิธีถวายราชสักการะเเละกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มอบหมายให้นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสุภัทราภรณ์ มณีวรรณ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเเละกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วม

ข่าวฉบับที่10-2567 ปราบปรามสินค้าหนีภาษีชายแด_page-0001.jpg

สรรพสามิต ขยายผลสืบค้นออนไลน์ จับเหล้า ไวน์หนีภาษี กว่า 4,000 ขวด ได้ที่ จ.สมุทรปราการ ลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือ ค่าปรับเป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท

กรมสรรพสามิต ยกระดับการปราบปราม เดินหน้าขยายผลสืบค้นทางช่องทางออนไลน์ ตรวจพบมีขบวนการลักลอบนำเหล้าและไวน์หนีภาษีเพื่อจำหน่าย จากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ มาส่งในพื้นที่สมุทรปราการ เข้าจับกุมได้สินค้าเหล้า และไวน์ หนีภาษีจำนวน 4,447 ขวด ประมาณการค่าปรับเป็นเงิน 57,124,140 บาท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงการปราบปรามและจับกุมขบวนการผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งกรมสรรพสามิต ได้ยกระดับการทำงานเชิงรุกด้วยการเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานตามยุทธศาสตร์ EASE Excise เพื่อปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายที่ไม่ได้เสียภาษี ดร. เอกนิติ กล่าวว่า จากการที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต สืบทราบว่ามีการจำหน่ายสินค้าออนไลน์หนีภาษี จึงได้มีการติดตามตรวจสอบและสืบค้นจนทราบว่าขบวนการลักลอบนำเหล้าและไวน์ที่มิได้เสียภาษีจะมาส่งในพื้นที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสินค้าเหล่านี้มีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้เสียภาษีจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ กรมสรรพสามิตจึงได้ทำการสืบค้นติดตามจนทราบถึงแหล่งที่มา วิธีการลำเลียงสินค้า และข้อมูลต่าง ๆ จนทำให้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ในครั้งนี้

 

ข่าวฉบับที่9-2567 จับน้ำมัน สมุทรสาคร_page-0001.jpg

สรรพสามิต จับน้ำมันดีเซลเถื่อน 200,000 ลิตร ที่จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่าปรับกว่า 5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาครได้ทำการจับกุมน้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 200,000 ลิตร มูลค่าเปรียบเทียบปรับจำนวน 5,440,000 บาท ได้ที่สะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยผลการจับกุมพบผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย มีของกลางเป็นน้ำมันดีเซล จำนวน 200,000 ลิตร มูลค่าของกลาง 5,988,000 บาท คิดเป็นประมาณการค่าภาษี 1,088,000 บาท และประมาณการค่าปรับ 5,440,000 บาท ดร. นิตยา กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการยกระดับการปราบปรามและจับกุมขบวนการผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในทุกรูปแบบตามนโยบายของ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามและจับกุมขบวนการผู้กระทำผิด ซึ่งกรมฯ ได้ยกระดับการทำงานเชิงรุกทั้งการเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ตามหนึ่งในกลยุทธ์ ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ ของกรมสรรพสามิต เพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ไม่ได้รับสินค้าปลอมซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพ และเพื่อให้กรมสรรพสามิตเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ของกรมฯ ที่วางไว้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสหรือพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์ excise_hotline@excise.go.th

 

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว