สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

img5.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ จะทำการขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว รายการตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีการประมูลปากเปล่าในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเก็บรักษาของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ตั้งอยู่เลขที่ 367 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

LINE_ALBUM_งานพิธี+ตักบาตร_๒๓๑๒๐๗_6.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มอบหมายให้นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ บริเวณพิธี วัดบุพพราชสโมสร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

 

S__338001945_0.jpg

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ บริเวณเสาธงด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บขยะบริเวณบึงนาคา ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

 

S__337993816_0.jpg

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

 

S__337993790_0.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ริมโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

 

PR Gsurvey.jpg

ระบบการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนของศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

ระบบการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนของศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยสามารถสแกน QR Code หรือ คลิกที่นี่ http://203.113.14.37/gsurvey/index.aspx

 

S__337018904_0.jpg

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยพิธีดังกล่าวเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีถวายผ้าพระกฐินในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป

 

 

S__336830472_0.jpg

พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ริมโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษาและการลูกเสือของประเทศไทย

 

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว