สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบผลสอบ นวก 2567_page-0001.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา

ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามบัญชีแนบท้ายนี้ สามารถอ่านดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

S__53698570_0.jpg

📣ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา วันเวลา สถานที่สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแล้ว กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ จึงขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป (สอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ตามบัญชีแนบท้ายนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 

 

 

 

43565_0.jpg

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย ตามแนวทางที่กรมสรรพสามิตกำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ชั้น 2 ศุนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

 

ข่าวฉบับที่3-2567สรรพสามิตร่วมลงนามmouEV3.5(3บริษั_page-0001.jpg

สรรพสามิตส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรการ EV3.5 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอีวีในภูมิภาค ประเดิมบันทึกข้อตกลงตามมาตรการ EV 3.5 กับ ฉางอาน เอสเอไอซี และ เกรท วอลล์ มอเตอร์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV3.5 ในช่วงปี 2567-2570 ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญในประเทศไทยนั้น กรมสรรพสามิตได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามในข้อตกลงการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 หรือ EV 3.5 กับ 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ www.excise.go.th (คลิกที่นี่)

 

 

S__344268810_0.jpg

“การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ☕️☕️☕️

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีธรสุทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สะพานขาว บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการใน  การบูรณาการการทำงานร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

 

S__344236064_0.jpg

โครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มอบหมายให้นายทองหล่อ บังฆะฮาด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยนายชินกร สุพร ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ณ โรงเรียนบ้านนาขามสวนปอ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ทั้งนี้ได้แนะนำให้ความรู้สินค้าในพิกัดกฎหมายสรรพสามิต วิธีการตรวจสอบ แสตมป์สุราและแสตมป์ยาสูบปลอมกับประชาชน โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน

 

 

ประกาศสอบ_page-0001.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต

ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจ้างจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพสามิต ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เลขที่ 367 หมู่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดดังนี้ (คลิกที่นี่)

 

LINE_ALBUM_งานพิธี+ตักบาตร_๒๔๐๑๑๘_1.jpg

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มอบหมายให้นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณโรงเรียนบ้านปรารถนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว