สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S__308502579.jpg

กิจกรรม “การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) สัมผัสอารยธรรมลุ่มน้ำโขงบ้านพักเฮือนไทญ้อ และบ้านห้วยเล็บมือ ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ”

เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เข้าร่วมดูงานการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) สัมผัสอารยธรรมลุ่มน้ำโขงบ้านพักเฮือนไทญ้อ และบ้านห้วยเล็บมือ ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ชมกระบวนการผลิตจักสานจากไม้คล้า และร่วมย้อมสีผ้าจากต้นสิรินธรวัลลี (ดอกไม้ประจำจังหวัด) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามมาตรการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) สัมผัสอารยธรรมลุ่มน้ำโขงบ้านพักเฮือนไทญ้อ และบ้านห้วยเล็บมือ

 

 

อินโฟกราฟิกแบบไทม์ไลน์ อ่อนโยนและโค้งมน ส_page-0001.jpg

การตรวจสอบพันธ์ุใบยากับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต

KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM)

ประเภทของยาสูบ (TYPE OF TOBACCO) (TYPE OF TOBACCO)

1.ยาสูบประเภทบ่มไอร้อน ได้แก่ ยาสูบเวอร์ยิเนีย
3.ยาสูบประเภทบ่มแดด ได้แก่ ยาสูบเตอร์กิช
2.ยาสูบประเภทบ่มอากาศ ได้แก่ ยาสูบเบอร์เลย์

(คลิกที่นี่ ไฟล์ PDF)

2023-03_31eb925e68ec5e7.jpg

ผลการออกรางวัลสลากการกุศลกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลาง งานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำร้านนาคากาชาด และเป็นประธานการเปิดการออกรางวัลสลากการกุศลกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566 ซึ่งรางวัล แบ่งได้ดังนี้

1. รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Isuzu D-Max 4 ประตู จำนวน 1 รางวัล

2. รางวัลที่ 2 รถยนต์ Toyota Yaris จำนวน 1 รางวัล

3. รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 cc. จำนวน 10 รางวัล

4. รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล

5. รางวัลที่ 5 เครื่องซักผ้า 10 Kg. จำนวน 5 รางวัล

6. รางวัลที่ 6 ตู้เย็น 5.2 คิว จำนวน 10 รางวัล

7. รางวัลที่ 7 เตาไมโครเวฟ จำนวน 20 รางวัล

8. รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุงข้าว จำนวน 100 รางวัล

 

S__307576933.jpg

งานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ “12 ปีวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ” มีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

 

LINE_ALBUM_สรรพสามิตสัญจร_๒๓๐๓๐๙_21.jpg

“กิจกรรมสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ
ของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่”

นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขาย แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานฯ คลิกที่นี่)

S__306782228.jpg

“การประชุมสภากาแฟ จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือนมีนาคม 2566”

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ เฮือนไทญ้อ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการบูรณาการทำงานร่วมมือกันและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

S__36184095.jpg

ออกตรวจสถานประกอบการผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ออกตรวจสถานประกอบการผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ
2. บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์จำกัด สาขาบึงกาฬ
3. บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด สาขาบึงกาฬ

S__306774020.jpg

การประชุมทางอิเล็กทรอนิส์เพื่อติดตามผลการดำเนินการภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคลังเขต คลังจังหวัด และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบายในการดำเนินการประกาศผลการลงทะเบียนการยืนยันตัวตน และการอุทธรณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว