ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)