เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

เลขที่ 367 หมู่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รหัสไปรษณีย์  38000

โทรศัพท์ 042-490560-1 

โทรสาร 042-490560-1 ต่อ 111

E-mail : buengkan@excise.go.th 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา

ที่ว่าการอำเภอเซกา ชั้น 2

อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

รหัสไปรษณีย์  38150

โทรศัพท์/โทรสาร 042-489612

E-mail : e74730@excise.go.th