ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี


  • เอกสาร25 พฤศจิกายน 2022 4_1.jpg.
  • เอกสาร25 พฤศจิกายน 2022 4_2.jpg