ประกาศกรมสรรพสามิต

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิชการสรรพสามิต Click!

 

 

  • capture-20211220-152718.png

  • capture-20211220-152718.png