โครงสร้างการคำนวณภาษีต่างๆ 

วิดีโอ วิธีการกรอกแบบแจ้งราคา 1  คลิ๊กที่นี่

 

วิดีโอ วิธีการกรอกแบบแจ้งราคา 2 คลิ๊กที่นี่่

 

สินค้าประเภท น้ำหอม 

- ตารางการคำนวณภาษีน้ำหอม คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 น้ำหอม คลิ๊กที่นี่ !

สินค้าประเภท ยาสูบ

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 ซิการ์-ยาเส้นปรุง คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 ซิกาแรต ราคารวมVATเกิน60บาท คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 ซิกาแรต ราคารวมVATไม่เกิน 60 บาท คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 บุหรี่อื่นๆ คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 ยาเคี้ยว คลิ๊กที่นี่ !

สินค้าประเภท สุรา

- ตารางการคำนวณภาษีสุรา คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 สุรากลั่นขาว คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 สุรากลั่นอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 สุราสามทับไม่ได้รับสิทธิ์ คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 สุราแช่+องุ่นหรือไวน์องุ่นเกิน7ดีกรี เกิน.330 ลิตร เกิน 1000 บาท คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 สุราแช่+องุ่นหรือไวน์องุ่นเกิน7ดีกรี เกิน.330 ลิตร ไม่เกิน 1000 บาท คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 สุราแช่+องุ่นหรือไวน์องุ่นไม่เกิน7ดีกรี ไม่เกิน.330 ลิตรและแช่อื่น ๆ คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 ไวน์องุ่นเกิน1000บาท คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 ไวน์องุ่นไม่เกิน1000บาท คลิ๊กที่นี่ !

สินค้าประเภท แบตเตอรี่

- ตารางการคำนวณภาษีแบตเตอรี่ คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 แบตเตอรี่ คลิ๊กที่นี่ !

สินค้าประเภท เครื่องดื่ม + ผลิตภัณฑ์

- ตารางการคำนวณภาษีเครื่องดื่ม คลิ๊กที่นี่ !

- แบบพิมพ์ ภส.02-01 น้ำผลไม้ คลิ๊กที่นี่ !