ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะแบะขนส่ง ( รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ) ครั้งที่ 2

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะแบะขนส่ง ( รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ) ครั้งที่ 2


khomkham11.png