ประกาศกรมสรรพสามิต

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี Click!


  • ตรากรม.png