ประกาศกรมสรรพสามิต

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นลูกจ้าง 

กำหนดวัน เวลว สถานที่คัดเลือก และระเบียนปฏิบัติเกี่ยวกับ การคัดเลือก

ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ Click!


  • capture-20220531-114716.png