ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ สำนักสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ สำนักสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  5 

ได้ลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาฯ ในเขตบางกระปิ  กรุงเทพมหานคร


 •  
 • 187638.jpg
 • 187639.jpg
 • 187640.jpg

 

 • 187641.jpg
 • 187642.jpg
 •  
 •  
 • 187643.jpg

187644.jpg

 • 187646.jpg
 • 187647.jpg
 • 187651.jpg
 • 187652.jpg
 • 187671.jpg
 • 187672.jpg
 • 187673.jpg
 • 187674.jpg
 • 187675.jpg
 • 187682.jpg
 • 95602.jpg
 • 95710.jpg
 • 95709.jpg
 • 95708.jpg
 • 95603.jpg