ได้นำแอลกอฮอล์ 70% และพร้อมภาชนะบรรจุไปมอบให้กับ สภากาชาดไทย 

วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

ได้มอบแอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือจำนวน 30 แกลลอนลิตร พร้อมภาชนะบรรจุ 50 ขวด

 

 


  • PR3_5389.jpg
  • SE_5386.jpg